Новини

4 са офертите за строителството на две пътни връзки на п. в. „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ с път III-666

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666”. Отворените оферти са на: ·        „Пътинженеринг“ ЕООД; ·        „Пътища Пловдив“ АД; ·        „Трейс Груп Холд“ АД; ·        „ПСТ Груп“ ЕАД. Целта е да се изградят двете липсващи пътни връзки на съществуващия пътен възел „Плодовитово“ в посоките Бургас – Оризово /Плодовитово/ и Плодовитово /Оризово/ - София. С изграждане им ще се осигури връзката на транспортните потоци, движещи се по АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ от Бургас, Свиленград и София и общините Първомай, Чирпан и Братя Даскалови, както и връзката с път II-66 Плодовитово - Чирпан - Стара Загора. Индикативната стойност на поръчката е 1,6 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 80 дни. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.