Новини

Откриха нови видове диви орхидеи край морето

Царството на орхидеите в Природен парк „Златни пясъци“, наричан често зелената перла на Варна, се увеличи с два нови вида. Това са двурогата пчелица(Ophrys cornuta Steven) и дребнолистният дремник(Epipactis microphylla). Красивите растения са  открити при теренни проучвания в местността Бежаната, извършвани в продължение на две години със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Така броят на дивите орхидеи, установени на територията на парка, се увеличава на 14.   Двурогата пчелица е нежно растение с височина 10-15 см. Великолепните му цветчета приличат на пчела, откъдето идва името му. То е защитено от Закона за биологичното разнообразие и е в „червения“ списък на растенията и гъбите в категория „уязвим“. Дребнолистният дремник е също защитен вид, включен в Приложение II на Конвенцията по Международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).   По време на проучването на две тревни местообитания учените се натъкват и на друг рядък вид от семейство „орхидацея“ – обикновената пърчовка. За нея има данни, че се е срещала по тези места, но за първи път сега се доказва съществуването й. Това е една от най-високите орхидеи у нас – достига 60-70 см  и впечатлява с виолетовите си цветове, които наподобяват змийски език.   Българските орхидеи цъфтят кратко – от април до май. Повечето са горски и виреят в тъмните и влажни дъбрави на Родопите и  Странджа. Много хора дори не предполагат, че ги има, тъй като представителите на това голямо семейство са предимно тропични и разпространението им по нашите ширини е ограничено. В България обаче се наблюдават 80 вида.   Любителите-градинари е добре да знаят, че изкореняването и засаждането на дивите орхидеи в домашни условия е забранено. Може да се наслаждавате на тяхната красота в естествената им среда. Богата колекция от орхидеи има и в Ботаническата градина на БАН в София.   Природен парк „Златни пясъци“ е разположен успоредно на морския бряг на североизток от Варна. Той е най-малкият природен парк в България – територията му е едва 1320,7 ха, но според учените не отстъпва на останалите паркове по красота и биологично разнообразие.