Новини

20 млн. лв. от ОПРЧР ще се пренасочат към Фонда на фондовете

Мирослав Еленков „Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) ще участва с 20 млн. лв. във Фонда на фондовете”. Това каза вицепремиерът Калфин по време на форума „Деветте пътя към еврофондовете”. Този път събитието бе насочено към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”. В него участва и кметът на София Йорданка Фандъкова. Форумът се организира под егидата на КРИБ. „Съвместно с търговските банки Фондът ще разработва финансови инструменти”, каза Калфин. Засега идеята на социалното министерство е със средствата да се кредитират проекти на бизнеса за новия програмен период. Първоначално ще се започне с подпомагане на операциите, свързани със социалното предприемачество. По подобен начин работи планът „Юнкер”, каза Калфин. Той добави, че науката не може да бъде финансирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, защото за финансирането на проекти от тази сфера има отделна програма. „40 хил. нови работни места бяха създадени през тази година”, обяви Калфин. „1,2 млрд. лв. са предвидени от ОПРЧР за повишаване на заетостта в България”, посочи той. „За съжаление много голяма част от дълготрайно безработните хора са неграмотни или само с основно образование”, обясни вицепремиерът. Заради това основната задача на проектите по програмата е да се ограмотят и преквалифицират безработ­ните. Освен дълготрайно безработните във фокуса на проектите за заетост са младежите до 29 г. и хората в предпенсионна възраст. „Смисълът на европейските фондове е да създадем нови политики, които след това да продължат да действат сами”, обясни вицепремиерът и министър на труда и социалната политика. „Общините са изключително важен партньор за развитието на социалните услуги за икономически по-слабите”, подчерта Калфин. За създаването на социални услуги от общините са предвидени над 650 млн. лв. до 2020 г. „ОПРЧР е първата програма, която бе отворена, първа има вече разплатени пари в размер на 28 млн. лв. и първа ще изпрати фактури към ЕК”, разказа Калфин. Повишение на заплащането на социалните служители, които работят в центровете за настаняване от семеен тип, поиска кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че по един от проектите на общината, който се финансира от старата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, в София се изграждат такива центрове. Общината е поела важна национална задача, защото в тези къщички се настаняват деца с тежки увреждания от цялата страна. Единадесет от къщичките вече са готови и в тях живеят такива деца.