Новини

Министър Теменужка Петкова: С реализацията на българските проекти в газовия сектор ще се развие енергийният пазар в региона

Мирослав Еленков „С реализацията на всички проекти в българския газов сектор ще се развие енергийният пазар в региона на Югоизточна Европа. Българското правителство работи интензивно за изграждане на своя енергиен пазар”. Това е заявила министърът на енергетиката Теменужка Петкова на откриването на международния конгрес „Трансформация на енергийните пазари и ролята на Русия в световния енергиен баланс”, който се провежда в Москва. Форумът се организира в рамките на годишното издание на международното изложение за оборудване и иновации в проучването, производството и преработката в нефто-газовия отрасъл. Българският енергиен министър е информирала участниците във форума, че от началото на 2016 г. електроенергийният пазар в България ще премине към пълна либерализация. „Едновременно с това започва и разработването на пазарен сегмент за търговия с природен газ у нас”, разяснила още Петкова. „Като страна - членка на Европейския съюз, България следва приоритетите на Европейския енергиен съюз – гарантиране сигурността на енергийните доставки, изграждане на вътрешен енергиен пазар. Целта ни е да развием в България конкурентоспособен енергиен пазар, достъп до който да имат всички заинтересовани страни и енергийните ресурси да се предлагат на конкурентни цени и при високо качество”, е допълнила тя. Отчитайки възможността за диверсификация на източниците, правителството разработи концепция за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. По думите на министър Петкова страната ни разполага с редица предимства за реализиране на проекта. „През България преминава естественият път на газовите потоци от изток и от юг, газоразпределителната ни инфраструктура е много добре развита, в момента се модернизира и се работи за разширение на газовото хранилище в Чирен. За целите на газоразпределителния център ще разчитаме на три източника на природен газ, надяваме се един от тях да е именно руският природен газ”, е подчертала Петкова. За всеки успешен енергиен пазар е необходима междусистемна свързаност, ето защо продължава и работата по изграждане на междусистемните газови връзки на България със съседните страни. По време на международния форум Теменужка Петкова е заявила и че Русия е един от източниците на енергийни ресурси за Европа и основен доставчик за България. Според нея благодарение на добрите отношения на страната ни с Русия, България има сигурност на енергийните доставки. „Уверена съм, че и в бъдеще ще развиваме отношенията в енергийния сектор чрез конструктивен диалог”, заключила министър Петкова.