Новини

Търгът за инсталация за RDF гориво ще стартира след април

Ще се изградят три центъра за повторна употреба на отпадъците

Един от стратегическите приоритети на Столичната община е изграждането на инсталацията за RDF гориво в „Топлофикация София” ЕАД. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова по време на представяне на проекта на план-сметката за 2016 г. за събиране на битовите отпадъци и сметопочистването. На пресконференцията присъстваха и заместниците й Мария Бояджийска с ресор „Зелена система, екология и земеползване”, и Дончо Барбалов, „Финанси и стопанска дейност”. „В план-сметката има средства за подготовката на проекта, с който ние ще кандидатстваме за финансиране по ОП „Околна среда 2014 - 2020”, допълни Фандъкова. В момента екип на JASPERS и консултантът работят по икономическия анализ, апликационната форма и тръжната документация. Очакванията са до края на април те да са приключили и след това Столичната община да обяви търговете за изпълнител на RDF инсталацията в „Топлофикация София” ЕАД. „Предлагаме на общинския съвет за следващата година такса битови отпадъци да запази размера си за гражданите и за бизнеса”, отбеляза кметът на София. „С работата на инсталациите за компостиране и завода за механично и биологично третиране продължаваме устойчивото намаляване на количествата отпадъци за депониране”, коментира тя. По думите й това е важна екологична политика, която води до понижаване на разходите. Тя припомни, че на национално ниво е прието всяка година средствата за депониране, които плащат общините, да се увеличават. „С инсталациите за завода вече произвеждаме и много продукти – компост, рециклируеми материали, електрическа енергия, които пък продаваме и съответно генерираме и приходи. Очакваме през 2016 г. приходите от продажбата им да бъдат в размер на 1,185 млн. лв.”, обясни кметът. 3,6 млн. лв. ще бъдат отделени за закупуването на техника за сметопочистване. „Средносрочната ни цел, която съм обявила още преди години, е постепенно да създадем общинско предприятие, което да може да поеме част от районите в София”, заяви Фандъкова. „През следващата година планираме да увеличим и парите за рекултивацията на старите депа. Продължаваме работата по това в Долни Богров и Сухиндол. Ще изготвим и проект за рекултивация на старото сметище във „Враждебна”, поясни тя. С над 8 млн. лв. се повишават разходите за миене на улиците в града за 2016 г. „Залагаме не само на продължаване, но и на разширяване на зелените политики, от които очакваме добър екологичен ефект за София”, подчерта Фандъкова „Завишаваме с 4,5 пъти кратността на миенето спрямо 2015 г.”, уточни тя. По думите й това е една от основните мерки за намаляване на фините прахови частици. Половин милион лева повече ще бъдат отделени за почистване и поддържане на междублоковите пространства през следващата година. Така сумата ще достигне 4 млн. лв. за 2016 г. На въпрос на в. „Строител” Фандъкова допълни, че капиталовата програма на Столичната община ще бъде представена в началото на декември. „Разработваме проект за изграждане на три центъра за повторна употреба на отпадъци. Планираме единият да се намира на площадката на завода за боклук, вторият да е в Требич, където в момента работи една от сепари