Новини

Русе с проект за енергийна ефективност

Повече от 30 000 лв. от отопление годишно ще пести община Русе след изпълнението на проекта „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на град Русе“, похвалиха се от местната управа. Той е на обща стойност 825 512,09 лв. и е 100% безвъзмездна финансова помощ за община Русе от Националния доверителен екофонд. С тези средства ще се ремонтират ОУ „Любен Каравелов“, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, ОУ „Никола Обретенов“ и ЦДГ „Незабравка 2“. Този проект ще надгради постигнатите резултати от други два приключили – „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“, и „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина „Незабравка 2“, също финансирани от екофонда.