Новини

Бургас става част от „Гъвкави градове”

Целта е справяне с предизвикателства на средата и климатичните промени

През октомври община Бургас стартира изпълнението на проекта Resilient Сities – „Гъвкави градове“, финансиран от Европейската комисия по междурегионална програма URBACT III. Той има за цел да създаде мрежа от градове, обединени в усилието си да подобрят гъвкавостта си за справяне с различни предизвикателства по отношение на социалното включване, градската среда, климатичните промени и др. В първата фаза от проекта партньори на Бургас са Вайле (Дания), Глазгоу (Великобритания), Ротердам (Нидерландия), Солун (Гърция). Във втората фаза партньорската мрежа ще бъде разширена с още 5 европейски града. Проектът ще създаде информационна мрежа между изброените участници, чрез която те ще обменят опит и добри практики за подобряване на гъвкавостта си по нов, адаптивен начин. В големите градове се развива интензивна икономическа дейност и в тях е концентрирана по-голямата част от населението. От една страна, това представлява потенциал за динамично и иновативно развитие, но от друга, ги прави уязвими в различни области. В рамките на проекта община Бургас ще разработи план за действие, в който ще се идентифицират тези уязвими области. След това ще се предвидят конкретни мерки за подобряване на адаптивността и гъвкавостта на града за повишаване на социалното включване и справяне с климатичните промени.