Новини

8,4 млн. лв. за ремонт на железопътни участъци

8,4 млн. лв. е стойността на обявената от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) поръчка за рехабилитация на жп участъците Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски. Това е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2“. Обособените позиции са две – първата обхваща жп участък от гара Скутаре до гара Оризово с дължина 26,135 км и включва гарите Маноле и Белозем и спирка Опълченец. Втората е от км. 217+210 до км. 218+919 (Път 1) и от км. 218+586 до км. 218+973 (Път 2). Срокът за изпълнение е 36 месеца. Кандидатите за първа позиция трябва да имат опит в реализирането на сходни услуги за техническо и/или работно проектиране за ново строителство, и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на жп инфраструктура, както и извършено ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура с минимална дължина 20 км, електрифицирана железопътна линия с включено коловозно развитие на най-малко една гара. За обособена позиция 2 участниците трябва през последните 5 г. да са изпълнили строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, а именно изпълнено строителство за обект, който включва строителни дейности по ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура с минимална дължина на участъка 2 км, електрифицирана железопътна линия. Оферти се приемат до 28 януари 2016 г.