Новини

Новата емисия облигации от 50 млн. евро ощетява българския данъкоплатец с около 1,5 млн. евро

Наскоро българското Министерство на финансите е осъществило частно пласиране на външен дълг, като е преотворило стара емисия облигации и увеличило техния размер с 50 млн. евро. Сделката е, меко казано, странна, пише бившият министър-председател Пламен Орешарски във Фейсбук. Сделката буди много съмнения по следните съображения: - Частно договаряне в условия на конфиденциалност по отношение на публичен дълг може да се използва при обратно изкупуване, но не и при емитиране на нов дълг. Новите емисии се осъществяват на публични аукциони (търгове). - Ако все пак частен пласмент се направи, то никога не е за един подбран инвеститор, както гордо и доста наивно ни съобщава, че е осъществило Министерство на финансите. - Цените при частен пластмент следва да съответстват на пазарните. Новата емисия облигации е на цена 88,514% от номинала. В деня на емисията - 13 ноември 2015 г., същите облигации са котирани на Люксембургската фондова борса на 91,479%, на 20 ноември 2015 г. - котировката вече е 92,521%, като за месеца не е падала под 90,422 процента. Новата емисия облигации от 50 млн. евро ощетява българския данъкоплатец със суми от порядъка 1,5 млн. евро (около 3% от номинала). Освен че е пряка загуба за бюджета, операцията е лош сигнал към външните инвеститори в български външен дълг по отношение на порочни практики за неговото управление, обобщава Пламен Орешарски.

Cross.bg