Новини

За пръв път у нас - методът анестилоза

Частичната реставрация на Голямата базилика в Плиска продължава. Реставрацията се извършва с бял камък от кариера край Мездра, добиваща и изнасяща камък основно за Великобритания, Италия и Гърция. По състав той е напълно идентичен с камъка, от който е изградена в IX век Плиска. При реставрацията широко се използва западноевропейският метод на анестилозата, който се прилага за първи път в България. Това означава да се ограждат оцелели строителни материали от оригиналния градеж. При извършеното разчистване на обраслия с гъсти храсти и млади дървета терен около храма, се откриха десетки кубици камъни и архитектурни детайли от храма. Под вещото ръководство на наблюдаващия археолог и архитект тези камъни се вграждат заедно с новите в издигащите се постепенно стени на Базиликата. Ослепително белият цвят на новите каменни квадри няма да дразни наблюдаващите ги. Киселинните дъждове от трансграничните замърсявания ще ги състарят за 2-3 години, но екипът реставратори  ще направи това и то с естествени субстанции, веднага след завършване на реставрацията.