Новини

Зам.-министър Николай Нанков ще открие конференция „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще открие конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период“. По време на форума ще бъдат представени постигнатите резултати по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, който МРРБ изпълни с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Изпълнението на проектните дейности приключи на 31.10.2015 г. Организираният от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите форум ще се проведе на 24 ноември, вторник, от 9.00 часа, в „София хотел Балкан“.