Новини

Министър Василева участва в конференция за прехода към новия програмен период

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в Петата национална научна конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия програмен период“. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите с медийното партньорство на в. „Строител“. Главният директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ Яна Георгиева ще представи изпълнението на проекти по ОПОС 2007-2013 и приоритетите в новия програмен период. Сред темите на конференцията са състоянието на водния сектор и повишаване на неговата ефективност, добрите практики в строителството и други. Събитието е от 9 ч. на 24 ноември (вторник) в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“.