Новини

Днес Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”

Днес Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”. По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за състоянието и степента на развитие на обществото. Изграждането на ВиК инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване изисква съвместни усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към отрасъла. Затова и „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период” е основната тема на Петата националната конференция, организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите. Форумът ще се проведе от 9:00 ч. в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. Медиен партньор на събитието е в. „Строител”. Целта, която си поставят организаторите, е да съберат експертното мнение на всички страни, включени в процеса на изграждане на обекти по двете оперативни програми – възложители, проектанти, консултанти, строители, надзор. В конференцията ще участват и Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Васил Грудев – зам.-министър на земеделието и храните, инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и инж. Иван Иванов – председател на БАВ. На форума ще бъде представено текущото изпълнение на „ОПОС 2007 – 2013“ и предизвикателствата пред „ОПОС 2014 – 2020” от Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Елена Иванова – началник-отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони”, Дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХ, ще презентира ПРСР и възможностите през програмния период 2014 – 2020 г. за ВиК сектора. Иванка Виденова – директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация” от МРРБ, ще представи реформата във ВиК отрасъла.