Новини

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Сега е подходящото време да дискутираме темата „ВиК“

Сега е подходящото време да дискутираме темата „ВиК“, защото сме на границата два периода. Това заяви Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, при откриването на  Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”. По думите й са модернизирани или изградени 44 пречиствателни станции за отпадъчни води. Само в сектор „Води“ по „ОПОС 2007 – 2013“ вложените средства са близо 2,4 млрд. лв. „За да осигурим плавният преход между двата програмни периода, сме осигурили изпълнението на т.нар. ранни проекти. По „ОПОС 2014 – 2020“ има 2,3 млрд.лв. за водни проекти“, добави Василева. По думите й след ранните проекти ще се финансират обекти само при изпълнение на ВиК реформата.