Новини

Иванка Виденова, директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ: Целта ни е да имаме дългосрочна устойчивост на предлаганите услуги

Направленията, по които работим, целят създаване на условия, за да имаме дългосрочна устойчивост на предлаганите услуги и да имаме ефикасност на инвестициите. Това заяви Иванка Виденова, директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към Министиреството на регионалното развитие и благоустройството по врeме на Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”.  Форумът е организиран от Камарата на строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното партньорство на в. „Строител“. Изготвени са дългосрочни,  средносрочни и краткосрочни инвестиционни програми. Беше направена стратегияа за ВиК сектора за 2014 – 2025 г. По думите й се променя и нормативната база, за да се извърши ВиК реформата.