Новини

Елена Иванова, началник – отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони“, Дирекция „Развитие на селските райони“: Максималните разходи за един проект по ПРСР ще са 3 млн. евро

Максималните разходи за един проект по ПРСР ще са 3 млн. евро във ВиК сектора. Това заяви Елена Иванова, началник – отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони“, Дирекция „Развитие на селските райони“ по време на Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”.  Форумът е организиран от Камарата на строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното партньорство на в. „Строител“. По ПРСР 2014 – 2020 г. през юли предстои прием по мярка 7 за проекти в сектор ВиК. Допустимите инвестиции ще са водоснабдителни съоръжения и доизграждане на канализационна мрежа. 232 общини са допустими бенефициенти. ПРСР допринася за развитието на ВиК сектора. По програмата ще се финансират дейности, които трябва да са съгласувани с регионалния ВиК оператор. Общините ще получават 100% безвъзмездна финансова помощ. За ВиК операторите този процент ще се определя индивидуално. Допустими са аванси. „Строителният бранш е наш партньор и се надявам той да участва при разработването на нормативните документи“, добави Иванова.