Новини

Малина Крумова, директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“: В ИСУН 2020 са подадени близо 5000 проекта

Преди два месеца ви представих системата ИСУН 2020 и какво искаме да внедрим в нея, вече сме включили голяма част от предложенията ни. Това заяви Малина Крумова, директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ по време на Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”.  Форумът е организиран от Камарата на строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното партньорство на в. „Строител“. „Подадени са една шеста от проектите сравнено с изминалия програмен период, т.е. близо 5000“, добави тя. По думите й входирани са 4-5 проекта на част. „Системата набира скорост и се надявам скоро да усетите ползите от нея“, допълни Крумова. „До момента са спестени около 110 дка дървета, 150 хил. литра вода, около 750 човеко дни и т.н.“, обясни тя. „Най-трудното, което срещат потребителите при ИСУН 2020, е че те не искат да четат дългите указания. Изпитват известни проблеми при регистрация на профилите. Много от потребителите на системата имат затруднения при работата с електронен подпис“, поясни Крумова.