Новини

Анрей Цеков, зам. – председател на УС на КСБ: Необходимо е да се изготвят качествени проекти

Уроците се учат след правене на грешки. Анализът на предходния програмен период показва, че сме набрали изключителна експертиза. Това заяви Андрей Цеков, зам. – председател на УС на КСБ по време на Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”. „Основният научен урок беше, че преходният програмен период беше лошо планиран. Някои от законодателните проблеми още съществуват. Все още имаме лош Закон за обществените поръчки, имаме Закон за устройството на територията, който спъва инвестиционния процес у нас“, добави Цеков. По думите му трябва да се изготвят качествени проекти. За строителите остават предизвикателството да ги изпълнят.