Новини

Зам.-министър: Николай Нанков: До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК асоциациите и ВиК оператори в страната

До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК – асоциациите и ВиК – оператори във всички 29 обособени територии в страната. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период“, организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите Пред участниците във форума зам.-министър Нанков подчерта, че след одобряването на всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. пред нас стои предизвикателството най-оптимално да се възползваме от европейската солидарност, за да постигнем устойчив ВиК отрасъл, който да предоставя качествени услуги на поносими цени. От изключителна важност за тази цел е интегрираният подход, последователните действия и доброто сътрудничество от страна на заинтересованите страни за изпълнение на целите за финансов, технологичен и екологично устойчив ВиК отрасъл. Зам.-министър Нанков подчерта, че Европейските фондове са основния финансов инструмент, който ползваме за обновяване на водоснабдителните системи. Според разчетите за стабилизиране на сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. лв. За сравнение в същия период публичният ресурс за инвестиции по линия на държавния бюджет, общините и ВиК операторите се очаква да бъде в рамките на около 1- 1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за да се постигнат добри резултати е нужно средствата да се инвестират ефективно и целесъобразно.   Николай Нанков отчете, че за последните 5 години в отрасъл ВиК и неговото реформиране е постигнато много. Сред постиженията е приетата десетгодишна отраслова стратегия, която очертава основните приоритети в отрасъла. Изготвени и приети са Регионалните генерални планове за ВиК, учредени са всички асоциации по ВиК, сключен е първия договор между асоциация и оператор за управление, стопанисване и експлоатация на системите и съоръженията в обособената територия за област Смолян. Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните задачи в следващите месеци. На първо място е подписването на договорите за регионалните прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии с консолидирани ВиК оператори, с изключение на Смолян и София, които вече имат одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички договори между асоциациите по ВиК и ВиК – оператори в страната. Пред участниците във форума директорът на дирекция "Водоснабдяване и канализация" в МРРБ Иванка Виденова представи състоянието и перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По думите й средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна вода и канализационните системи у нас е 50 години. Честите аварии водят да разходване на сериозен ресурс за поддръжка. Сред предизвикателствата за сектора са покриването на европейските изисквания в сектор „Води“, както и климатичните промени, които водят до увеличаване броя на населените места с воден режим през периоди със засушавания или до наводнения и влошаване качеството на питейната вода при проливни валежи. По думите на Виденова всички необходими мерки и предизвикателства са разписани в плановете и програмите за управление, които се реализират от МРРБ.