Новини

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община: Основният проект за 2016 г. е третият лъч на метрото

Капиталовата програма на столицата ще бъде за 366,6 млн. лв.

Barbalov Приходната част на столичния бюджет през 2016 г. се очаква да бъде 1 180 000 000 лв. Това обяви на пресконференция  Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община с направление „Финанси и стопанска дейност“. Очакваните собствени приходи през 2016 г. са в размер на 582,8 млн.лв. От делигираните дейности се очаква да бъдат събрани 333,5 млн. лв. Тук има увеличение от над 19 млн. лв. „Най-голямо е увеличението в частта „Образование“ – 14,4 млн. лв.“, обяви заместник – кметът. Очакват се собствени приходи в размер 582,8 млн. лв. „За поредна година не предлагаме промяна на данъците на софиянци. Нито за бизнеса, нито за гражданите“, категоричен е Барбалов. Столична община предвижда увеличение на постъпленията от такси с около 3,5 млн. лв. 195 млн. лв. ще бъдат усвоени по европейски програми. „Основният проект за 2016 г. е третият лъч на метрото“, каза Барбалов. За него са предвидени 180 млн. лв. европейски средства. Други 20 млн. лв. ще бъдат отделени от бюджета на столицата за строежа на метрото. „Не трябва да забравяме, че не всички средства за метрото идват от европейските фондове“, напомни зам.-кметът. Останалите европейски средства ще бъдат за образователна инфраструктура. Не са предвидени нови инвестиционни заеми през 2016 г. По вече сключени заеми се очаква усвояване на 78 млн. лв. За делигирани държавни дейности се очаква да бъдат изразходени 316,4 млн. лв., а за общински – 469,6 млн. лв. За дофинансиране на държавни дейности с общински средства ще бъдат отделени 27,6 млн. лв. През 2016 г. капиталовата програма на столицата ще бъде 366,6 млн. лв. От тях 195 млн. са европейски средства, 171,6 млн. лв. са бюджетни, в които е включена и целевата държавна субсидия от 7,2 млн. лв. Приходите от приватизация се очаква да бъдат 79,1 млн. лв. За образование и местна дейност общината предвижда 35,6 млн.лв. Това е увеличение с 1,2 млн. лв. спрямо 2015 г. за здравеопазване ще бъдат отделени 13,7 млн. лв. от общинския бюджет. Увеличението тук е с повече от половин милион лева. За социални дейности и местна отговорност се предвиждат 15,2 млн. лв. Ще има увеличение на средствата за почистване, обяви Дончо Барбалов. Очаква се за тази дейност да бъдат похарчени 113,8 млн. лв., което е увечиление с 16 млн. лв. в сравнение с тази година. 22 млн. лв. са предвидени за озеленяване. За изграждане и ремонт на улична мрежа се предвиждат 34,6 млн. лв., за култура - 20, 6 млн.лв. В секторите „Отбрана и сигурност“ ще бъдат отделени 7,8 млн. лв. общински и 4,3 млн. лв. държавни средства. „Поет е ангажимент за увеличаване на броя на общинската полиция“, напомни Барбалов. За Физкултура и спорт ще бъдат отделени 1 930 000лв. Предстоят дискусии за разходването им, но парите ще бъдат насочени към масовия спорт, обяви зам.-кметът. 455 000 000 лв. са собствените приходи на СО от началото на 2015г. Това прави 80,1% от годишния план. От събраната сума данъчните приходи са 212,4 млн. лв. Чрез данъка за недвижимите имоти в общинската хазна са влезли 83,9 млн. лв., а от данъка за МПС – 63,6 млн. лв. данък от МПС. Общият размер на неданъчните приходи досега за 2015г. е 242,7 млн. лв. Най-много средства са постъпили от „Такса смет“ – 144 млн. лв.