Новини

Презентации от Петата национална конференция – ОП „Околна среда“ и ПРСР – в преход към новия оперативен период

_MG_0045 Първи панел: Официално откриване и презентации на държавни истритуции Модератор: Инж. Иван Иванов, председател на БАВ   Ивелина Василева – министър на околната среда и водите   Васил Грудев – зам.министър на земеделието и храните   Яна Георгиева – главен директор Главна дирекция Оперативна прогрма „Околна среда“   Иванка Виденова, директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация“, МРРБ


  Втори панел: Добри практики в строителството. Предизвикателствата при изпълнението на проектите – гледна точка на възложителя и изпълнителя Модератор: Иван Молов, представител на КСБ   Малина Крумова, директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ към Министерски съвет   Анастасия Стоименова, мениджър „Инфраструктура и логистика“, „Геострой“ АД   Инж. Пламен Костов, ръководител-проект „Станилов“ ЕООД
  Трети панел: Предизкателствата при подготовката и изпълнението на проекта – гледна точка на проектант, доставчик на суровини и материали и експлоатационното дружество Модератор: Доц. Димитър Аличков, член на УС на БАВ   Вили Дашинова, проектант   Мая Стоилова, представител на БАВ   Нина Вълчева, административен директор на „HTI България“ EOOД   Инж. Стефка Христова, началник ПТО, „ВиК“ ООД – Габрово   Александър Джукич, генерален секретар на Сръбско общество за контрол на водното замърсяване   Д-р инж. Атанас Паскалев, член на УС на БАВ