Новини

МИЕ: Русия не е спирала доставките на газ за България

Към момента няма промяна в режима на работа и доставки на националната и транзитната газопреносна мрежа на България. Заявките на входна точка ГИС „Негру вода“ на националната газопреносна мрежа се изпълняват при договорените количества и налягания. Налягането на входната точка и транзитираните количества по транзитната мрежа също е в рамките на договорените параметри. Ситуацията се следи и при необходимост ще бъдат предприети необходимите мерки. В края на месец октомври приключи нагнетателният сезон и в момента в подземното газово хранилище в Чирен има над 450 млн. куб. м. активен природен газ.