Новини

Докладчик на делото за фалита на КТБ ще бъде съдия Вероника Николова

Съдия Вероника Николова от Върховния касационен съд ще бъде докладчик на делото за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ). Разпределението бе извършено чрез системата за случайно разпределение на дела. Определената за докладчик по делото (с номер 3343/2015 г.) Вероника Николова е съдия от Първо търговско отделение на ВКС. В съда са постъпили частни жалби от КТБ АД, представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД (легитимиращо се като мажоритарен акционер), отделно от „Бромак” ЕООД и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург. Жалбите са насочени срещу онези части от решението на Софийския апелативен съд (САС) от 03.07.2015 г., с които въззивните им жалби са оставени без разглеждане като недопустими. Частните жалби „съдържат искания за отправяне на преюдициални запитвания, като смисълът на въпросите в тях е: дали е легитимиран длъжникът, чрез органите му и акционерите, да обжалва първоинстанционния акт; възможно ли е съдът по банковата несъстоятелност да извърши косвен инцидентен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК на валидността и законосъобразността на административния акт на БНБ за отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност, ако липсва административен ред за обжалването му; разполагат ли органите на длъжника (изпълнителните директори) и акционерът – процесуален субституент „с право на ефективна съдебна защита”, съобщава ВКС. Също така във ВКС са били подадени и касационни жалби от КТБ АД (представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД) и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тази част от решението на САС, с която съдът се е произнесъл по същество за неплатежоспособността на КТБ. В средата на месец ноември народни представители от управляващото мнозинство се ангажираха в началото на 2016 г. да оповестят имената на публичните личности и на фирмите, участвали в източването на КТБ. В. „Строител” напомня, че в края на октомври, заради фалита на КТБ, Оманският фонд заведе дело срещу България пред Международния център за уреждане на инвестиционни спорове. Държавния общ резервен фонд на Султаната на Оман притежаваше 30% от фалиралата банка. Ответник по делото е българското Министерство на финансите.