Новини

ВАП констатира 78 случая на лошо състояние на язовирните стени

Върховна административна прокуратура (ВАП) е констатирала 78 случая на лошо състояние на язовирните стени, след като извърши контролна проверка. От пресцентъра на ведомството съобщиха, че инспекцията е показала повтарящи се проблеми и слабости, които допринасят за неблагоприятните последици при бедствени ситуации. Един от най-сериозните е, че голяма част от язовирните стени продължават да са в частично – неизправно работоспособно състояние, липсва и измервателна и контролна апаратура по съоръженията. Не се осъществява своевременно или въобще не се реализрат техническа поддръжка и ремонти на хидротехническите съоръжения. Отново е констатирано и наличие на растителност в леглата на реките и по язовирните стени. Освен това 90% от обектите, включени за проверка като потенциално опасни, се припокриват с тези от обследвните през есента на 2014 г. Според експертите това означава, че дадените предписания за тези обекти през миналата година не са отстранени. 47 от всички 78 случая на лошо състояние на язовирните стени са в района на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Те са констатирани от Апелативна прокуратура – Велико Търново, която е съставила на собствениците на съоръженията 14 акта. В района на Окръжна прокуратура – Сливен са констатирани 8 язовира в предаварийно техническо състояние, а 4 са в неизправно-неработоспособно техническо състояние. На територията на област Ямбол са констатирани 17 язовира с проблеми в техническото състояние, като са направени съответните предписания. Апелативна прокуратура – Варна, за проверените 128 обекта е отправила 22 предписания, касаещи аварийни планове. Установените нарушения от Апелативна прокуратура – Бургас са липсата на карти на районите под заплаха и риск от наводнения. При проверените 40 язовира на територията на Басейнови дирекции „Черноморски район“, липсват актуални аварийни планове за 24 от тях, като за един от тях няма данни да съществува авариен план. Общо изготвените предложения от ВАП са 50, издадени са 25 актове за установяване на административни нарушения и 9 наказателни постановления. Върховна административна прокуратура е и сезирала министъра на околната среда и водите за вземане на мерки и санкциониране на лицата, допуснали нарушения в районите под заплаха или с риск от наводнения.