Новини

Проведе се Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Всички проекти по новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. са изключително сложни за изпълнение и изискват голяма мобилизация и добър експертен потенциал на бенефициентите. Това съобщи заместник - ръководителят на Управляващия орган на програмата инж. Галина Василева, по време на Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014 – 2020 г. В рамките на двудневното заседание бяха обсъдени приоритетните проекти до 2020 г. и статуса на проектите, финансирани от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., които все още са в изпълнение.   Галина Василева посочи, че предстои да бъде изпратено предложение в Европейската Комисия за изменение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. Предложените промени предвиждат доизграждането на участък 2 от Лот 1 на Западната дъга в София да бъде включен в обхвата на ОПТТИ 2014 - 2020. Проект „АМ „Калотина-София“ - Лот 1 „Западна дъга на софийски околовръстен път“ беше стартиран със средства от ОПТ 2007 – 2013 г., но поради продължителни обжалвания в процедурата, няма да бъде завършен до края на годината.   Предложено е още разширяване на обхвата на два от големите проекти по ОПТТИ 2014 – 2020 г. Включват се допълнителни дейности към проекта за рехабилитация на жп отсечката Пловдив – Бургас, свързан с проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации на жп възел Бургас. Разширява се участъкът от трети метродиаметър в гр. София, предвиден за финансиране по програмата. В първоначалния вариант проектът предвиждаше изграждане само на Етап 1 от третия метродиаметър, който включва участъка от бул. „Янко Сакъзов“ до кв. Красно село. С измененията се предлага да бъде изграден и Етап 2, който достига до ж.к. Овча купел и ще прави връзка с жп линията София – Перник. Въпреки разширението на обхвата, финансовата стойност на проекта се запазва непроменена.   С цел спестяване на финансови средства от ОПТТИ 2014 – 2020 г. и минимизиране на загубите по ОПТ 2007 – 2013 г., се предлага част от финансирането на последния 1 км от Линия 2 от метрото от МС „Джеймс Баучер” до МС „Витоша”, който се строи в момента, да бъде прехвърлено към ОПТ 2007-2013 г., поради по-ранното му изпълнение. Предлага се 10 млн. евро от ОПТ 2007 – 2013 г. да бъдат използвани за проекта.   Христо Алексиев, заместник - генерален директор на НКЖИ представи приоритетните проекти в железопътния сектор за периода до 2020 г. „Основен приоритет за нас е цялостно завършване на направлението Пловдив – Бургас, включително жп възли Пловдив и Бургас, както и рехабилитация на направлението от София до Септември“, каза той. Алексиев допълни, че основният проект, който е заложен в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020 г. е рехабилитация на направлението Елин Пелин – Септември. „До края на 2015 г. предстои да бъдат разработени техническите проекти за това направление, а през 2016 г. да се извършат всички отчуждения по трасето“, каза още той. „До края на годината ще бъде изготвен техническият проект за изграждане на интермодален терминал – Русе и се очаква до март 2016 г. да стартират процедурите за строителство“, допълни той Паралелно беше направен преглед и на проектите по ОП „Транспорт" 2007 – 2013 г., които в момента се изпълняват. Национална компания „Железопътна инфраструктура" работи по завършването на трите големи инфраструктурни проекта по линиите Септември-Пловдив, Пловдив-Бургас и Първомай-Свиленград. По думите на Христо Алексиев напредъкът по проектите е съответно: Първомай – Свиленград 89%, Пловдив – Бургас 95% и Септември – Пловдив 69%. Той отчете, че рехабилитацията на жп гара София е изпълнена на 85 % и очакванията са тя да бъде окончателно завършена преди средата на 2016 г. Жп гара Бургас до края на 2015 г. ще получи Акт 15, а ще бъде пусната в експлоатация в началото на 2016 г.   Инж. Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ представи изпълнението на проектите в пътния сектор. Той посочи, че Участък 1 от Лот 1 на Западната дъга на град София вече има издаден Акт 15 и се очаква до дни да бъде пуснат в експлоатация. По отношение на участък 2 инж. Атанасов допълни, че ако ЕК одобри прехвърлянето му към ОПТТИ 2014 – 2020 г. се предвижда следващата година да бъде завършен. Друг проект, който ще бъде пуснат в експлоатация до края на тази година е обходния път на гр. Монтана.   Изпълнителният директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Асен Антов отчете подготовката на проекта за изграждане на Лот 3 на АМ „Струма“. Той посочи, че първия договор за проектиране и строителство на Лот 3.3 Кресна – Сандански е вече подписан, а в момента се провежда процедура за Лот 3.1 от Благоевград до Крупник. Обществената поръчка за тунел „Железница“ се очаква да стартира до края на годината. Асен Антов допълни, че поради спецификата на строителство при тунела, е решено той да бъде възложен със самостоятелен договор. По отношение на най-сложния участък от Крупник до Кресна, вчера е изтекъл срока за изготвяне на проект, а в началото на 2016 г. трябва да завърши процедурата по ОВОС. След влизане в сила на решението по ОВОС ще бъде стартирана обществената поръчка за този участък.   В заседанията участие взеха представители на местната и изпълнителната власт, бенефициентите, неправителствения сектор, синдикални организации, експерти от Европейската комисия, от Европейката инвестиционна банка и други.