Новини

Столичната община е подготвила 39 проекта за кандидатстване по ОПРР

Столичната община е подготвила 39 проекта за кандидатстване за финансиране пред Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бяха представени резултатите от проекта "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на СО по ОПРР за периода 2014 - 2020 г.". 33 от проектите се отнасят до културни и социални обекти, инфраструктура, училища и детски градини. Следващите 3 обхващат ремонт, реконструкция и обновяване на Централна градска част, която първоначално при стартиране на програмата беше обособена в 4 зони, но по време на конкурса за една от зоните журито не може да избере изпълнител и затова останаха 3 зони, които ще имат готови проекти за включване в ремонта и реконструкцията на ЦГЧ в следващия програмен период. Всички обекти са заложени в следващия програмен период на ОП "Региони в растеж" и трябва да бъдат изпълнени до 2018 г. В зона 2 дейностите ще започнат още през 2016 г. Очаквайте подробности в следващия брой на в. „Строител”.