Новини

Участък от Западната дъга на София се включва в обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Министерският съвет прие изменения в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Промените предвиждат доизграждането на участък 2 от Лот 1 на Западната дъга в София да бъде включен в обхвата на ОПТТИ. Включват се и допълнителни дейности към проекта за рехабилитация на ж.п. отсечката Пловдив - Бургас, свързани с проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация на ж.п. възел Бургас и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол. С промените се разширява участъкът от трети метродиаметър в гр. София, предвиден за финансиране по програмата. С цел спестяване на финансови средства, участъкът от метрото от метростанция „Джеймс Баучер“ до метростанция „Витоша“, който беше заложен за финансиране по ОПТТИ, ще бъде прехвърлен към ОПТ поради по-ранното му изпълнение.