Новини

Аспарухов: Ще продължаваме да търсим политически, институционален и експертен консенсус за провеждане на процеса на децентрализация

„Децентрализацията на държавното управление е необходимост. В това всички сме убедени, въпреки различната визия, която страните в процеса имат. Стратегията за децентрализация е документ, който има отношение към почти всички сфери на държавното управление. Затова ще продължаваме да търсим политически, институционален и експертен консенсус по темата.“ Така заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов обобщи третата тематична дискусия, свързана с изготвянето на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и Програма за нейното изпълнение (2016-2019 г.). На форума беше представен проект на Концепция за развитие на процеса на децентрализация, който отразява направените бележки от предишните обсъждания. Най-оживена дискусия предизвикаха възможностите за ускоряване на процеса на децентрализация и разширяване обхвата, правомощията и финансовото обезпечение на местното самоуправление. Работната група за координация на проекта на стратегия, която включва областни управители, представители на администрацията на Народното събрание, министерствата, НСОРБ, регионалните сдружения на общините, научните среди и неправителствения сектор, обсъди още структурата и съдържанието на проекта на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. Визията за успешна децентрализация предвижда властите на общинско, областно и регионално ниво да притежават широк кръг от правомощия, да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяването им и да предоставят качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. В проекта на документа са формулирани четири стратегически цели: ·      Превръщане на делегираните услуги в местни дейности; ·      Установяване на адекватно разпределение на ресурси между централното и местното ниво; ·      Повишаване ефективността на местното самоуправление; ·      Подобряване предоставянето на услуги с регионален обхват, насочени към иновации и растеж. На следваща дискусия до дни ще бъдат представени окончателните проекти на Стратегия децентрализация (2016-2025 г.) и Програма за нейното изпълнение (2016-2019 г.), преди те да бъдат предоставени на вниманието на Съвета по децентрализация на държавното управление.