Новини

България е поканена да участва в проект, свързан със световното наследство на ЮНЕСКО

България, в лицето на МОСВ, e поканена да участва в проект, свързан с обявяването на Европейски сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО „Букови гори – общо наследство на Европа“. Проектът е по инициатива на Федералното министерство по околна среда, защита на природата и ядрената безопасност на Германия и е насочен към проучване на потенциала за обявяване на сериен европейски обект на световното наследство за опазване на най-представителните вековни букови гори в Европа. В съвместната номинация ще участват общо 13 европейски държави, включително и България. Останалите страни са Австрия, Албания, Белгия, Полша, Румъния, Словения, Украйна, Испания, Италия и Хърватска. Предвижда се в новия обект да бъдат включени 33 компонента. На практика той ще представлява разширение на вече съществуващ обект на световното наследство – „Вековните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия”, обхващащ територии на Словакия и Украйна и Германия. Потенциалният сериен обект на световното наследство „Естествените букови гори на Европа“ представлява изключителен пример за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които демонстрират в най-пълна степен екологичните модели и процеси на развитие на чистите и смесени насаждения от обикновен бук в различни условия на околната среда. Предложеното разширение съдържа безценен генетичен резервоар, както на бука, така и много други видове, свързани и зависими от този тип горски местообитания. България е поканена да участва в съвместната европейска номинация посредством включването в обекта на световното наследство на най-представителните букови гори в деветте резервата разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“и „Северен Джендем“. Българската държава вече е обезпечила необходимата защита на вековните букови гори в потенциалния обект на световното наследство на ЮНЕСКО, тъй като 9-те резервата и сега са с най-строг режим на опазване съгласно националното законодателство. Това означава, че не се налага да бъдат въвеждани допълнителни режими или ограничения по отношение на резерватите или територии извън тях. България и останалите заинтересовани държави следва да вземат окончателно решение за участието си в общоевропейската номинация в срок до декември 2015 г. Включването на България в Европейския сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО ще бъде още едно признание за усилията на цялото общество за опазване на природата на България. Отправената покана към България бе изпратена до общините и областните управители, в чийто териториален обхват попадат въпросните резервати, с цел информиране на обществеността и отчитане на общественото мнение. Всички представени към момента становища са положителни, в подкрепа на проекта.