Новини

МОСВ: Няма данни за критични ситуации на водните обекти в страната

Към 16:00 часа на 28.11.2015 г. няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Няма данни за критични водни нива в язовирите. Te разполагат със свободни обеми за поемане на високи води. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите. Язовир „Пчелина“ – без опасност, прелива целогодишно. Язовир „Александър Стамболийски” - изпуска около 100 м3/сек през основен изпускател, с цел контролирано освобождаване на постъпващия приток към него и поддържане на предписания с месечния график обем от 200 млн. м3. След язовирната стена няма критични водни нива по речните легла. Състояние на реките и общинските язовири Дунавски район По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие, вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР-Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни нива и опасност от наводнения от речните течения. Язовир „Александър Стамболийски” е с отворен основен изпускател, с цел контролирано освобождаване на постъпващия приток към него и поддържане на определения за поддържане обем. Няма получени сигнали за критични водни нива при останалите язовирите на територията на БДДР-Плевен. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. Към 14.30 часа на 28.11. за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите. Черноморски район За осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат язовирите в общините: Шумен - яз.”Дибич”; Велики Преслав - яз. „Драгоево”; Търговище - яз.”Фисек”; Смядово - яз. ”Кълново”; Хитрино- яз.„Развигорово”; Смядово - яз. „Качица”; Върбица- яз. „Станянци”; Аврен - яз. „Паничката“; Провадия - яз.”Черковна”, яз.”Снежина”; Бургас - яз. “Курбара дере“, яз. ”Дермен дере”; Созопол - яз.''Синята вода'' и яз.''Факуда'', яз.''Голяма Круша 1'', яз.''Голяма Круша 2'' и яз.''Черешова градина''; Айтос - яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз. „Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Суатя”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”, яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Карнобат - язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“ се изпускат в минимални количества, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Приморско - яз. ”Ново Паничарево”. Язовирите се изпускат с минимални количества за осигуряване на свободен обем. На територията на Басейнова дирекция “Черноморски район” няма преливащи язовири. Няма данни за критични ситуации и участъци по Черноморските реки. Няма данни за засегнати населени места. Източнобеломорски район През изминалите часове обстановката в Източнобеломорски район бе сравнително спокойна, облачно и влажно, с превалявания от дъжд в част от региона и разкъсана облачност до слънчево, на отделни места. Басейн на река Марица През изминалите часове, при река Марица и притоците ѝ бяха регистрирани слаби повишения само в отделни пунктове. Община Мирково Спокойна обстановка. Облачно, с превалявания. Язовирите са под контрол. Няма преливащи язовири и в риск от преливане. Няма постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води. Валежите на територията на общината продължават, но предвид релефа, водите се оттичат бързо. Община Стрелча Спокойна обстановка. Облачно, влажно, с превалявания в нощните часове. Река Стрелчанска Луда Яна е с леко повишено ниво, но в норми за сезона и не създава проблеми, една част от водите ѝ отива по деривата към яз. Пясъчник, а другата към Марица. Няма преливащи язовири, контролират се непрекъснато. Басейн на река Тунджа Река Тунджа и притоците ѝ бележат леки повишения и през изминалите часове. Обстановката в община Елхово е нормална. За река Тунджа при Елхово са регистрирани 121 см, повишение от 15 см, в сравнение с предходния ден. Няма данни за възникнали проблеми и риск от разливи Басейн на река Арда През изминалите часове, при река Арда и притоците ѝ също бяха регистрирани слаби повишения. В община Ивайловград състоянието на язовирите, реките и дигите е нормално и няма данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения; В община Маджарово обстановката е без драстични повишения в нивата на водните басейни, към настоящия момент, няма данни за разливи и възникнали проблеми по диги, няма проблеми свързани с високи води; Западнобеломорски район На ”оперативния” телефон на БД „ЗБР” няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, няма критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”. Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите. Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите Няма постъпила информация за възникнали проблеми в следствие от вредното въздействие на водите. По данни на НИМХ Прогноза за времето в страната на 29 ноември 2015 г. През следващото денонощие ще е ветровито и сравнително студено. Ще духа умерен, в Северна България и по Черноморието временно до силен, западсеверозападен вятър. Облачността ще е променлива, над по-голямата част от страната по често значителна и едва към края на деня ще намалява. Само на отделни места в Родопската област ще превали. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, а максималните – между 4° и 9°.