Новини

Модернизацията на жп линията София - Драгоман ще стартира в средата на 2017 г.

Индикативната стойност на проекта е 260 млн. лв.

Мирослав Еленков Техническият проект на обекта „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман” беше представен на пресконференция в Драгоман. Той е част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”. Събитието бе открито от инж. Иво Янакиев, ръководител отдел „Подготовка на проекти“ в ДП НКЖИ. Участие в пресконференцията взеха експерти от НКЖИ, представители на консорциумите – изпълнители на проекта, както и кметът на общината Андрей Иванов. „Както това, така и редица други направления са част от международни коридори, за които България е поела своите ангажименти за изграждането им още с подписването на Критското споразумение през 1994 г. В тази връзка ние имаме редица задължения, свързани с развитието на железопътната мрежа в страната ни и приобщаването й към Европейската железопътна мрежа. Трябва да се постигнат по-високи параметри на безопасност. Именно това е съществената и важна задача, която ДП НКЖИ си е поставило за цел”, посочи инж. Янакиев. По думите му съвсем скоро се очаква резултатите от активната инвестиционна дейност да проличат. „Проектът има своите предизвикателства, защото се редуват лесни и благоприятни теренни условия с хълмисти зони. Минава се и през урбанизирани територии, с които трябва да се съобразим. Отделно от тези зони съществуват и такива, които са защитени по силата на задълженията за опазване на околната среда. Това наложи да се направят корекции в идейния проект”, каза инж. Янакиев. Железопътната линия София – Драгоман е обявена за обект с национално значение. Трасето е с обща дължина 43 км и е разделено на два участъка: София – Петърч – 22,3 км, относително равнинен терен, и Петърч – Драгоман – 20,9 км, с хълмисто-планински релеф. Техническото проектиране за железопътен участък София – Петърч се изпълнява от Консорциум „ЦИРЛ и Ко“, обединяващ фирмите „ЦИРЛ Консулт” ЗТ и „ГМБХ - Тест Консултинг” ООД, а за Петърч – Драгоман - от ДЗЗД „П. Д. Проект 2014“. То е съставено от компаниите „Бюро по Комуникационни Проекти в Познан” ООД , „Енел строй” ООД и „Гео-Чонов” ООД. Общата стойност за проектирането на двата участъка е 2 461 893 лв. без ДДС. Очаква се строителните дейности по обекта да стартират в средата на 2017 г., като индикативната инвестиционна стойност на обекта възлиза на 260 млн. лв. без ДДС. Модернизацията на железопътната линия София – Драгоман предвижда изграждане на високоскоростна железопътна магистрала, която да обслужва населението в региона, вътрешния и международния товарен трафик. Скоростта, която трябва да се постигне, е 160 км/ч. Основни цели при изпълнението на обекта са осигуряване на необходимия капацитет на жп линията и предоставянето на железопътни услуги в съответствие с изискванията на Трансевропейската транспортна мрежа, както и привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.