Новини

В Смолян довършват мост към 5-хиляден квартал

Болницата е обновена с 5 млн. лв.

Започна асфалтирането на моста на река Черна в Устово, а кметът Николай Мелемов отново провери как вървят строително-ремонтните дейности. Той констатира добро качество и спазване на сроковете. Управителят на фирмата изпълнител „Крис-МТ" ООД - Владимир Кехайов, каза, че мостът ще бъде готов до 10 декември. Съоръжението е връзка за около 5 хил. души, живеещи в жк „Петровица” и „Прогресите”, както и за учебни заведения. То е заварено от строителите с нарушена носимоспособност, със силно обрушена бетонова конструкция и износена асфалтова настилка и рискът от срутване е бил голям. Изпълнителите са срещнали затруднения при преместване на линейната инфраструктура. Мостът започна да се изгражда на 6 октомври и по технически спецификации и СМР са вложени над 60 т бетон. Съоръжението е строено през 1956 г. и от тогава ремонтни дейности не са извършвани. На всичко отгоре то не е било предвидено за големите товари, които впоследствие преминават през него. Преди време община Смолян кандидатства за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за този обект. Отпуснатите целеви средства са в размер на 584 197 лв. Междувременно от общинската болница съобщиха, че е приключил проект за модернизиране на инфраструктурата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров". Инвестицията е за 5 млн. лв. по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност, създадена е достъпна среда за хората с увреждания. Средствата от ЕФРР са 4,885 млн. лв., 862 хил. лв. са от държавата, а лечебното заведение има собствен принос в размер на 19 803 лв.