Новини

Бъчварова: Борбата с контрабандата с акцизни стоки е сред главните приоритети

Противодействието на контрабандата с акцизни стоки е един от главните приоритети на правителството - мотивите за това са както фискални, така и принципни. Това заяви министър Румяна Бъчварова на работната среща с представители на петте водещи тютюневи компании в Министерството на вътрешните работи, на която е представено пазарно проучване на водещите тютюневи компании, съобщават от пресцентъра на МВР. Делът на потребление на незаконни цигари към второто тримесечие на тази година е 13.4%. „Това е най-ниското ниво на незаконна търговия с цигари за последните 8 години, откакто се провежда проучването в България" - обявиха компаниите и отчетоха резултатите от проявената решителност и политическа воля на правителството, както и от засилените мерки за борба с незаконната търговия с цигари, предприети от началото на тази година. Анализът от проучването сочи положителна тенденция и постигнато най-ниско ниво на незаконна търговия с цигари за последните 8 години. Вицепремиерът посочи, че в изпълнение на заложения от правителството приоритет в ГДБОП бе създаден Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. В него заедно работят представители на всички институции, имащи отношение към проблема. Заложеният формат вече дава своите резултати и доказва ефективността си. Министър Бъчварова благодари на партньорите за предоставената чрез проучването картина - една възможност да разгледаме ситуацията в нейния цялостен спектър и допълни, че тези работни срещи са добра възможност за постигането на взаимни ползи и позитивни резултати. По думите на главния секретар на МВР главен комисар Георги Костов, благодарение на предприетия съвместен подход и концентрирането на усилията на МВР, Агенция „Митници" и НАП бе постигнато значително ограничение на контрабандата с акцизни стоки. Той също изтъкна ролята на Центъра, ситуиран в ГДБОП, за взаимодействието и координацията на екипите, като по този начин е постигнато и ограничаване на организираната контрабанда. Директорът на ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов посочи успешната съвместна работа с партньорските служби, в резултат на която при международни операции са разбити 5 нелегални фабрики за производство на цигари на територията на Европа. Директорът на Агенция „Митници" Ваньо Танов подчерта, че заслугата за постигнатите резултати е преди всичко на правителството, което има политическата воля да се работи срещу нелегалното разпространение на цигари. Собствената методика на митническата администрация, разработена на база анализ на приходите от акциз на тютюневи изделия, потвърждава изнесените резултати. През последното тримесечие приходите от акциз на цигари постигат изключителен ръст от 17-19 %. Във фискално изражение това са 220-230 млн. лева повече приходи от акциз от цигари до момента, като нашата прогноза е те да достигнат 250 млн. лева до края на годината, каза Танов. Той заяви, че митниците се подготвят, включително технически, за вдигането на акцизните ставки на цигарите през 2016 г., което ще направи по-привлекателна за организираната престъпност нелегалната търговия с тютюневи изделия. Водят се преговори за рентгенова система за проверка на жп-композиции, даде пример той. Последното пазарно проучване, проведено през второто тримесечие на 2015 г., показва, че потреблението на незаконните цигари представлява 13.4% от общото потребление на цигари в България. Такова проучване се осъществява ежегодно за последните 8 години от независима изследователска агенция по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 14 големи града на страната. От 2010 г. насам проучването се извършва на две вълни всяка година - през второто и четвъртото тримесечие всяка година. To се възлага от 5-те тютюневи компании, които са част от „Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари"* - Бритиш Американ Табако ЕООД, Булгартабак Холдинг АД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД, Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД. Значителният спад от 4.7 процентни пункта спрямо предходното проучване, проведено през четвъртото тримесечие на 2014 г. (18.1%), се дължи на проявената решителност и политическа воля на правителството и на засилените мерки за борба с незаконната търговия с цигари, предприети от началото на тази година. Добрите резултати от проучването са в синхрон с публичните данни за увеличени приходи от акцизи през 2015 г. Независимо от постигнатото подобрение, компаниите смятат, че има потенциал за още ограничаване в нивата на незаконна търговия с тютюневи изделия - цигари и незаконно предлаган рязан тютюн за пушене. Резултатите от проучването бяха представени от 5-те компании пред заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник-министъра на вътрешните работи Филип Гунев, главния секретар на МВР главен комисар Георги Костов и заместника му главен комисар Георги Абаджиев, директорите на главните дирекции „Борба с организираната престъпност", „Национална полиция" и „Гранична полиция", НАП и на директора на Агенция „Митници" Ваньо Танов. "Надяваме се, че борбата срещу контрабандата с цигари остава твърд приоритет на държавата и че правителството ще продължи да насочва ресурси за изпълнение на мерките срещу незаконната търговия и занапред, за да се затвърди устойчива тенденция на спад. До момента това е проблем, който ощетява държавния бюджет със стотици милиони лева годишно.", казаха представителите на индустрията по време на срещата. Въпреки общия спад и видимото намаление на нивата в определени градове, все още има възможности за подобрение в редица градове, където нивата на потребление на незаконни цигари остават високи: Свиленград 49%, Габрово 45.9%, Благоевград 31.8%, Пазарджик 31.1%, Монтана 29.8%, Пловдив 29.6%, Сливен 25.9%, Кюстендил 25.5%. Резултатите от проучването и наблюденията на компаниите показват, че в България по-голямата част от незаконните цигари са етикетирани за безмитна търговия и се предлагат от улични търговци на откритите пазари, чрез доставка по офиси, административни сгради, домове и т.н., чрез добре организирана нелегална дистрибуция. Мнението на индустрията е, че превенцията и задържанията на незаконни продукти от страна на правоохранителните органи следва да продължат чрез още по-строг контрол на пазара, на границите и чрез разследвания, основани на съвместни действия на всички компетентни институции в България. На срещата бе споделено от компаниите, че през 2016 г. предстоят две ключови събития, които биха могли да отворят възможности за приток на незаконни продукти (включително на марки, създадени с цел незаконно разпространение, както и на продукти от страни извън ЕС и на фалшиви продукти). Това са: очакваното повишение на цените вследствие на променения акциз от началото на 2016 г., както и влизането в сила на нови изисквания за опаковките на тютюневите изделия от май 2016 г. поради въвеждането на новата Директива за тютюневите изделия на ЕС. От индустрията подчертаха, че тази ситуация трябва да стимулира и мотивира държавните органи за още по-твърди и решителни действия срещу контрабандата. Тютюневите компании изразиха високата си оценка и подкрепа за усилията на правоприлагащите органи за борба с незаконната търговия, като едновременно с това напомниха, че това остава сериозен проблем за България, ЕС и в световен мащаб, тъй като лишава държавите от законни данъчни приходи и допринася за финансиране на организирана престъпност. Специално внимание бе обърнато на факта, че географски България е една от най-уязвимите външни граници на ЕС.

Cross.bg