Новини

Зам.-министър Даниела Везиева: Основната цел на Иновационната стратегия за интелигентна специализация е на едно място да се съберат наука, развойна дейност и бизнес

Основната цел на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г." /ИСИС/ е на едно място да бъдат събрани наука, развойна дейност и бизнес. Това каза заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването на кръгла маса на тема: „Популяризиране на Иновационна стратегия за интелигентна специализация и възможностите за бизнеса“, организирана от Министерство на икономиката. "Изпълнили сме предварителните условия на Европейската Комисия да изработим този стратегически документ, заедно с академичната общност, заедно с работодателските организации и бизнеса. Везиева посочи, че предстои още много работа, защото „Иновационната стратегия за интелигентна специализация", този стратегически документ, е свързан с дълъг процес на анализ.По думите й, тепърва предстои да стане ясно това дали тематичните области и фокусни групи, икономическите дейности са достатъчни, както й дали регионалните политики са правилни за развитието на успешен бизнес. „Стратегията е разработена отдолу нагоре. Важно е всяка област, всяка община, всеки централен район да намерят своето място в икономическите дейности, които попадат в четирите тематични области", заяви Везиева. Тя подчерта, че без това да се случи, документът няма как да сработи. „Това, което е необходимо да развиваме в бизнеса, на това трябва да отговори научната ни дейност“, допълни тя. „България отдавна не е сред плахите иноватори, имаме достатъчно иновативен потенциал“, изтъкна Везиева и добави, че сме на 25 място по иновативна ефективност. "В лицето на Министерство на икономиката има екип, който работи изключително усърдно за това, иновациите да се превърнат в наш модел на икономическо развитие. Надявам се, че с хората от академичната област и бизнеса ще работим усърдно за това", коментира още заместник-министърът на икономиката. На кръглата маса стана ясно още, че до седмица ще бъде обявена процедура "Подкрепа за внедряване" - първата схема за внедряване на иновации по ИСИС. Това заяви Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Тя обясни, че е взето решение схемата да бъде разделена на две, като в отделни процедури и с отделен бюджет се разделят внедряване на иновации на съществуващи предприятия и внедряване на иновации за стартиращи предприятия. "ИСИС се явява изискване за допустимост. Дейностите, които са предвидени, абсолютно трябва да попадат в тематичните области.“, каза още Пенева. По думите й 50 млн. евро е общото финансиране на процедурата "Подкрепа за внедряване" по ИСИС. Ивелина Пенева обясни, че финансирането от Европейския фонд "Регионално развитие" е на стойност 36 млн. евро, а националното - 14 млн. евро. По време на кръглата маса представителите на работодателските организации изразиха своето удовлетворение от приетата Стратегия и изтъкнаха дейното участие в нейното изработване на браншовите организации и бизнеса, с цел да се дефинират по-точно тематичните области.