Новини

Община Трявна получи имот от държавата за рекултивация на депо за битови отпадъци

Кабинетът прехвърли безвъзмездно на община Трявна правото на собственост върху терен с площ 1879 кв. м в землището на с. Черновръх. Той е необходим на местната власт за закриването и рекултивацията на депото за твърди битови отпадъци. С друго решение правителството разреши продажбата на недвижим имот, собственост на „Рибни ресурси” ЕООД, Созопол. Теренът – обществен парк с площ 3 дка, се намира във варненския район «Аспарухово» и не е свързан с пряката дейност на държавното дружество. С паричните средства от продажбата, която ще се извърши чрез търг при начална цена не по-ниска от пазарната стойност на имота, ще бъдат погасени стари задължения на «Рибни ресурси». Кабинетът възложи на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, който ще се ползва от регионалната служба на агенцията в Бургас. Помещението от 60 кв. м се намира в административната сграда на ул. „Стефан Стамболов” №120 в града. Пазарната му оценка, определена от лицензиран експерт, е 65 730 лв. Министерският съвет отне от Агенцията по геодезия, картография и кадастър правото да управлява имот – публична държавна собственост, поради отпаднала необходимост за ведомството. Двуетажната сграда се намира на ул. „Александър Стамболийски” №8 в Ямбол и ще бъде предоставена за управление на областния управител. С друго решение от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на четири имота с отпаднала необходимост за Българската армия. Единият от тях (с площ 82 дка и застроен с 15 сгради) се намира в местността «Черниче» край пазарджишкото село Паталеница, а другите три (с обща площ 53 дка и застроени с 10 сгради и две сгради незавършено строителство) са в землището на с. Факия, община Средец. Промяната в статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни дейности по реда на Закона за държавната собственост. Със същия аргумент в частна държавна собственост беше променен статутът на терен от 10 дка, предоставен за управление на Опитната станция по земеделие – Кърджали. Имотът се намира в землището на с. Глухар, община Кърджали. Обратната промяна – от частна в публична държавна собственост, беше направена по отношение на имот в землището на с. Пет кладенци, община Бяла. Теренът с площ 780 кв. м ще се ползва от Областната дирекция на МВР – Русе.