Новини

Община Пловдив възстанови автентичния вид на „Цар Симеоновата градина“ с проект на стойност 7 902 454,09 млн. лева

Обновени и модернизирани са езерата, архитектурните елементи, площадките, осветлението и напоителните системи на парка

Община Пловдив върна автентичния вид на „Цар Симеоновата градина“ с минимална намеса в парковата среда. Възстановени са архитектурни елементи от 1936 година, сред които Централният павилион и фонтанът на Деметра, като са запазени ценни дървесни видове, тревни и цветни партери, настилки и инфраструктура. Това съобщи днес по време на пресконференция инж. Димитър Кацарски, зам.-кмет по дейност „Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции” в Община Пловдив. От създаването на Цар Симеоновата градина през 1892 г. никога досега не е правен друг проект за нейното възстановяване и поддържане, подчерта той. Реновирането и модернизирането на основния обект на интервенция - Парк „Цар Симеоновата градина“, се извършиха в рамките на проекта „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“. Той се изпълняваше по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие”, а общата стойност на извършените дейности за Парк „Цар Симеоновата градина“ е 7 902 454,09 млн. лв. Към проекта е изпълнен и допълнителен обект - „Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв. 12 по плана на кв. "Гладно поле" на стойност 484 970,70 лв.  По този начин общата стойност за двата обекта на интервенция, изградени по проект за изграждане на зелена и достъпна градска среда възлиза на 8 387 424,78 лв. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е увеличена чрез сключен анекс с Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и от първоначалните 4 750 000,00 лв. сумата, която е отпусната, е  6 108 819,43 лв. Така се е намалил и финансовият принос на Община Пловдив от 3 152 454, 09 лв. на 1 793 634,65 лв. Дейностите по обновяването на градината включваха възстановянето на Централния павилион от 1936 г., в който се предполага, че през почивните дни е свирил военен оркестър, стана ясно на заключителната пресконференция по проекта. Според архивни фотоматериали и исторически сведения съоръжението е било разположено близо до българския павилион на Първото българско земеделско-промишлено изложение с международно участие, чийто наследник днес е пловдивският панаир. За откриването му през 1892 г. тогава завеждащият общинската служба по озеленяване в Пловдив Люсиен Шевалас създава нова градска градина, която след края на изложението е наречена с името „Цар Симеон”. По проекта в градината сега са подменени осветителните тела и е изградена автоматична поливна система. Засадена е нова растителност, като зелените площи в парка се увеличиха с 3 декара. Монтирани са и шест шахматни дъски със столчета за играчите в обособената нова зона за активен отдих, обясни инж. Кацарски. Голямото езеро се доближава максимално до своя някогашен първообраз, като същевременно представя и съвсем нов и модерен мултимедиен аудио-видео спектакъл, който бързо се превърна в основна атракция за града. С естествени павета е възстановена алейната мрежа около фонтана „Деметра“. В него и в останалите фонтани в градината водата се поддържа бистра, благодарение на модерни пречиствателни инсталации, подчерта инж. Кацарски. На 30 ноември 2015 г. комисия от Министерство на регионалното развитие и благоустройството отчете извършените дейности, за което бе разписан протокол за Акт 16, допълни инж. Кацарски. „Деметра” е произведение на италианския скулптор Арналдо Дзоки. Фигурата на богинята е изпълнена по специфична технология в края на 19-и век – лят чугун. Първоначалното мнение на специалисти бе, че реставрацията е невъзможна, тъй като конструкцията на фигурата е нарушена, има повсеместна корозия и липсващи детайли. Последното решение обаче бе да се рехабилитира и реконструира съществуващият оригинал, стана ясно на заключителната пресконференция по проекта. Основна реконструкция се извърши и на малките езера „Жабките”, които са разположени от двете страни на главната алея. Състоянието им не позволяваше пълнене и пречистване на воден обем, обясни инж. Кацаров. По думите му езерото с рибките се е сдобило с нова хидроизолационна система и специална пречиствателна инсталация, като по този начин се е създала естествена среда за живот на над 200 златни рибки. При езерото с мечката е поставена нова облицовка по бордовете и настилка около него, идентична с тази в предната част на съоръжението, както и два нови къта за сядане. Изпълнените дейности по проекта засягат 73 464 жители на централната част на Пловдив. От тях приблизително 14 хил. са деца от 0 до 12-годишна възраст, които ползват новите площадки. Около 8 хил. жени в майчинство придружават децата си, а близо 9 400 лица с физически увреждания имат подобрен достъп до градската архитектурна среда. Вследствие на подобрената градска среда и качествената промяна на облика на града, проектът оказва положително въздействие върху 338 153 жители на Община Пловдив и 600 000 души годишно – посетители в града, подчерта инж. Кацарски.