Новини

ОП "Добро управление" получи акредитация

Дирекция „Добро управление“ в Министерския съвет окончателно е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Това реши правителството на днешното си заседание. Дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите ще бъде Сертифициращ орган по програмата. След извършени проверки по време на одитен ангажимент  Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ констатира, че определените управляващ и сертифициращ орган на оперативната програма отговарят на критериите, свързани с вътрешната среда за контрол, управление на риска и мониторинг в съответствие с Регламент 1303/2013 на Европейския съюз. Получаването на акредитация дава възможност на Управляващия орган на програмата да изготвя искания за възстановяване на средства от Европейската комисия. Оперативна програма „Добро управление“, която се съфинансира от Европейския социален фонд, разполага с бюджет от 335 919 605 евро и е основният инструмент на България за реализиране на административната и съдебна реформа, включително въвеждането на електронното управление.