Новини

Започна международната конференция на министри на труда и заетостта

Miro Започна Петата конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог. Форумът е председателстван от министър Ивайло Калфин и еврокомисаря Мариане Тисен. В конфернцията се включи и премиерът Бойко Борисов.

Евроазиатският формат събира в София участници от 51 страни. Целта е да се задълбочат взаимоотношенията по линия на политически, икономически и културни въпроси от глобално значение. На Четвъртата конференция в Ханой, Виетнам от 2012 година участниците обсъдиха възможностите за устойчив и приобщаващ растеж, здравословни условия на труд и корпоративна социална отговорност. Тази година в София ще се концентрират върху младежката заетост, борбата с неформалната икономика и социалното изключване. По тези три теми ще се формулират общи позиции, които ще бъдат записани и в заключителната декларация на срещата.
Очаквайте подробности.