Новини

Любен Петров: Арбитражното производство е механизъм за ефективно редуциране на междуфирмената задлъжнялост

DSC_1302 Арбитражното производство и залагането на арбитражни клаузи в рамките на договореностите между бизнеса могат да се използват като механизъм за ефективно редуциране на междуфирмената задлъжнялост. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на семинар на тема „Актуални въпроси на арбитражното производство”, организиран от Национален център за Юридическо Обучение и Арбитражен съд София днес. По думите му, през последните години и най-вече в периода на глобалната финансово-икономическа криза, в България се е наблюдавал процес на непрекъснато нарастване на междуфирмената задлъжнялост, който от своя страна ограничавал икономическия растеж. Поради тази причина механизмите на арбитражното произвоство способстват за интензитета на икономиката в страната ни и увеличават събираемостта на вземанията на различните доставчици на услуги. Зам.-министър Петров подчерта, че едно от най-важните преимущества на арбитражното производство, е неговата бързина и ефективност, което от гледна точка на бизнеса, му дава определени конкурентни предимства спрямо установените правораздавателни модели. „Друг съществен позитив на арбитражното производство за бизнеса е, че то може да бъде използвано по отношение на спорове с по-малък материален интерес, за които компаниите по принцип нямат време, ресурс и мотивация, да се възползват от стандартното съдебно производство”, допълни той.