Новини

България е получила 224 млн. лв. от продажбата на въглеродни емисии през 2015г.

  През 2015 година България е получила 224 млн. лв. от продажбата на въглеродни емисии на проведените търгове в ЕС и още 1,7 млн. лв. от продажбата на авиационни квоти. Част от тези средства могат да се използват за реализиране на мерки за ограничаване на изменението на климата. Това каза екоминистър Ивелина Василева на форум „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“. През изминалата година с 32 млн. лв. от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) е финансирано санирането на 90 обществени сгради – училища, детски градини, болници и др., с което са намалени разходите за отопление и отделените въглеродни емисии. През следващата година в проекти за енергийна ефективност ще бъдат инвестирани още 14 млн. лв. Разработва се и пилотен проект за закупуване на електромобили или хибридни автомобили от общинската и държавната администрация, като за целта са предвидени 1 млн. лв. от НДЕФ. Програмата ще бъде предложена за одобрение на Министерския съвет и се очаква да стартира в началото на 2016г. Това ще бъдат част от конкретните мерки за смекчаване на промените в климата. България е една от малкото държави в ЕС, които вече са изпълнили целите си до 2020г. по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), енергийната ефективност и намаляване на парниковите газове спрямо 1990г. Делът на електроенергията от вятър, слънце и вода например е 19 на сто, при заложени 16% до 2020 г. Министър Василева изрази надежда, че провеждащата се в момента Среща на върха в Париж за изменението на климата ще завърши с подписването на политическо споразумение. Преговорите са трудни, но ЕС излиза с ясна и амбициозна позиция. Страните членки са готови да намалят генерираните парникови газове с 40% до 2030г. спрямо нивата от 1990г., а в дългосрочен план – до 2050г., с 50 на сто, като целта е до края на века парниковите газове да бъдат сведени до минимум. Целта е да не се позволи повишение на средногодишната температура с повече от 2 градуса по Целзий. Надяваме се тези усилия да бъдат подкрепени и от останалите държави по Конвенцията на ООН за изменение на климата, защото ЕС има принос само за 11% от парниковите газове в световен мащаб, каза Василева. Време е за действия, защото климатичните промени са вече факт. Анализите на нашите учени показват, че през последните две десетилетия средногодишната температура у нас се е повишила средно с 1,3 градуса. Това не може да не окаже въздействие върху отделните сектори на икономиката, но засега мнението е, че то е в умерена степен