Новини

Божидар Лукарски: В България примерите за добри идеи са много; трябва да подкрепим реализацията им

IMG_0515 Твърдо вярвам, че добри идеи в България не липсват и примерите за това са много. Нашата задача е да подкрепим тяхната реализация. България като член на Европейския съюз е изправена пред сериозни предизвикателства, изискващи реализиране на амбициозна икономическа политика, обяви в четвъртък министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той присъства на откриването на иновационен форум „Innovation Exchange”, който Британското посолство в София организира. Сред присъстващите на събитието бяха зам.-изпълнителният директор на Българската агенция за ивнестиции Маджиде Ахмедова и изпълнителният директор на „София тех парк“ АД – Елица Панайотова. Божидар Лукарски определи „София тех парк“ като един от най-амбициозните проекти на министерството, което оглавявава. Изграждането му се е финансирало от ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“. Паркът ще се превърне в катализатор на иновационните процеси в страната и региона и ще бъде арена за обмяна на идеи и насърчаване на иновациите между водещите български и британски компании. Целта на развитието на секторите с високо ниво на знание цели да привлече и да задържи младите хора в страната, обяви министърът. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ през настоящия програмен период 2014-2020 г., каза той. Програмата е с бюджет 1,8 млрд. евро. През миналата 2014 г. разходите за научно- изследователското развитие са нарастнали с 25,8% - над 650 млн. Лв. . Дялът на тези разходи от БВП също е нараснал 0,64% през 2013 г. до 0,78% през 2014 г. За амбициозна цел на на Министерството на икономиката той поставя до 2020 г. този процент да бъде 1,5% от БВП. „По този начин бихме могли да преминем от групата на плахите иноватори към тази на умерените“, казва той. Това според него може да стане чрез създаване на обща визия за развитие, която намира израз в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. При нея всеки регион или страна надгражда над собствените си достижения, определяки приоритетите в различни стратегии. Определени са четири приоритетни области, в които растежът е на-голям: информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрии за здравословен живот, биотехнологии и нови технологии, креативни творчески и рекреативни индустрии. Като предимство на страната ни зам.-изпълнителният директор на Българската агенция за ивнестиции Маджиде Ахмедова определи стабилността на българската парламентарна демокрация. “Образованието е на сериозно ниво и е основен приоритет на страната“, каза тя. Ахмедова напомни, че у нас вече функционират над 50 компании, произвеждащи компоненти за основни автомобилни производители. Пред присъстващите Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София тех парк“ даде подробности за нови комплекс. „Лабораторният комплекс събира под 1 покрив 11 лаборатории“, поясни тя. Идеята е в нея да се създават нови технологии, навлизащи в бизнеса. „Той е от най-предизвикателните елементи в парка; в страната няма друго подобно нещо“, казва тя. „Инкобаторът“ е сградата, в която ще се подпомага развитието на новите бизнес идеи. Съществен елемнт за парка е детският музей „Експериментариум“, където деца и ученици ще се запознават по интерактивен начин с науката.