Новини

„HTI България” ЕООД: Търговска дейност за нуждите на строителството и индустрията

Нина Вълчева, административен директор на „HTI България” ЕООД На първо място бих искала да благодаря на организаторите и на моите колеги за предоставената възможност да изнеса тази презентация. Ще се опитам да разкажа накратко за дейността на нашата фирма. За голяма част от вас тя вече е позната. Също така ще споделя и за нашите бъдещи амбиции, ангажименти и перспективи през следващата година. Съкращението HTI (Handel fur Tiefbau und Industry) произлиза от наименованието „Търговия с материали за строителството и индустрията“. Предлагаме на клиентите си комплексни решения в областта с голям асортимент, както и специализирана техническа помощ и подкрепа от квалифицирани специалисти. HTI е част от по-голяма структурна единица. Това е немската фирма GC-Group – най-големият дистрибутор на строителни материали в Европа и вторият по големина в света с 6 млрд. евро оборот за 2015 г. Компанията се специализира в няколко области – ВиК сградна инсталация, санитарни продукти, електроматериали и инструменти, системи за покриви, инфраструктурни материали и индустриални решения. HTI е основана през 1994 г. Компанията разполага с 18 дъщерни дружества, повече от 60 локации с развити търговски структури и над 1000 служители. Продажбите за 2015 г. възлизат на стойност 700 млн. евро. Целта на създаването на фирмата, част от GC-Group, е да се диверсифицират дейностите на двете компании и те да се позиционират на две различни нива – санитария и сградно строителство за GS, и индустриално и инфраструктурно строителство за HTI. През годините HTI се разраства. Първоначално изнася своята дейност в Австрия, Румъния, Полша и Чехия, като във всяка от тези страни има логистични бази. През 2012 г. отваря свой клон и в България. За тези 4 години дружеството бележи икономически растеж. 2015 г. беше ознаменувана с разрастване на персонала, вътрешноорганизационни промени, както и официалното откриване на първата ни складова база в Казичене. Продуктовото портфолио и професионалните услуги, които се стремим да предоставяме на своите партньори, включват: ВиК материали за сградни инсталации и мрежи; Инфраструктурни материали; Технологии за строителството и индустрията; Напоителни системи; Решения за пречистване на отпадъчни и дъждовни води; Електро- и телекомуникационни решения; Възобновяеми енергийни източници; Пътна инфраструктура; Строителна техника и инструменти; Обслужване и логистика. Опитваме се да обхванем цялата верига от заинтересовани страни на българския пазар. Възприемаме себе си като посредник между промишлеността и преработвателния бранш. Поради тази причина участваме активно във формирането на пазара и целенасочено осигуряваме потенциал за нови променящи се сфери на търговската дейност. Затова, с цел да поддържаме асортимента си винаги актуален и адекватен на практиката, се намираме в постоянен контакт и комуникация с нашите доставчици и клиенти, институции и браншови организации, експерти и професионалисти в бранша. Опитваме се да създадем платформа за обсъждане на обществени, социални и екологични предизвикателства. Няколко са предизвикателствата, които си поставяме за следващата година с цел да допринесем за по-доброто обслужване и да отговорим на изискванията на пазара. Едно от тях е по-добрата логистична дейност. Това е сред големите предимства на нашата фирма в Германия, което се опитваме да внесем като добра практика и в България. HTI разполага с огромна складова мрежа и транспортен флот, 20 хил. материала на склад в 60 локации в Европа, асортимент над 90 хил. артикула, над 500 международни утвърдени доставчика, аутсорсване на управление на склад за общински фирми по поддръжка и индустриални предприятия, подемна складова техника. Всички тези материали и услуги могат да бъдат доставени 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Стремежът ни за следващата година е да засилим доверието и лоялността сред нашите партньори и да подпомогнем проактивно влагането на качествени и устойчиви материали в проектите. За целта нашият екип разполага с ВиК проектант, който активно допринася за персоналния ни подход и техническа експертиза, с която да подпомогнем развитието на пазара. Амбициозен проект за 2016 г. е стартирането на унифицирана WEB платформа за цялата група на HTI. Тя ще даде възможност за бърз, лесен и опростен достъп на всеки наш партньор, създаване на персонален профил, 3D визуализации, каталог - техническа библиотека над 90 000 артикула/500 доставчика, електронно досие и заявка за покупка на клиента, обмен на данни с институции, браншови организации и университети. По този начин нашите клиенти ще получат съвременна информация за модерните решения, влагани в индустрията и строителството.