Новини

Отмяната на таксата на ЧСИ при доброволно плащане бе обявена за нищожна от ВАС

Отмяната на таксата на частните съдебни изпълнители при плащане в срока за доброволно изпълнение отпада. Това е окончателното решение на Върховния административен съд, взето от петчленен състав с председател Панайот Генков и членове Таня Куцарова, Пламен Петрунов, Албена Радославова и Румяна Лилова, която е докладчик. Въпросното отпадане на таксата бе въведено през юли 2014 г. Взето в края на мандата на кабинета на премиера Пламен Орешарски от Министерски съвет, то гласеше: „Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира“. В решението си петчленният състав констатира, че изводът от решението на тричленния състав по казуса за наличието на материалната компетентност на Министерски съвет по въпа, е неправилен. „Неправилно е прието също така, че в случая липсва законово ограничение компетентният да определи размера на таксите орган по чл. 78, ал. 2 ЗЧСИ „... да определи и случаите, в които размер на таксата не се определя”. Такова овластяване на Министерския съвет ЗЧСИ не предвижда”, е записано в окончателното решение на ВАС. Разпоредбата на МС е нищожна, като е приета без законово овластяване, смятат върховните съдии. „Така приетото допълнение на Тарифата излиза извън предметния обхват на правно регулиране, определен с делегиращите правомощията на Министерския съвет норми“, е записано в решението, което трябва да бъде обнародвано в „Държавен вестник“. „Като съдебни изпълнители ние не коментираме съдебните решения, а ги изпълняваме“, коментира в петък за в. „Строител“ председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев по време на честванията на 10 – годишнината от въвеждането на частното съдебно изпълнение в България. Според него от известно време се спекулира, а обществеността е въвеждано в заблуждение. Промяната, въведена от МС не е в интерес на гражданите, защото те нямат необходимите средства, казва той. По негови данни под 1% са гражданите, които са успели да погасят дълга си в срока за доброволно изпълнение. В този срок те се плащат от големите компании и монополистите. „Парадоксално е, че по тези дела срещу тях взискатели са именно граждани. И тези промени всъщност не са в интерес на гражданите, а на големите финансови структури“, каза Георги Дичев.