Новини

Министър Лиляна Павлова: България е остров на стабилност

Lili "Не е необходимо да има Европейска година на развитие, за да сме по-солидарни, по-отворени и да мислим по-глобално и дългосрочно, не само в рамките на ЕС". Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в международна конференция по повод закриването в България на Европейската година за развитие 2015. "Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговаря за всички програми за междурегионално, трансгранично и в транснационално сътрудничество и има пряк ангажимент като управляващ или партниращ орган в 12 програми, отговорен за фокусиране на дейностите за развитиe", каза още Павлова. Според нея трябва да има по-конкретно дефинирана политика за подкрепа на развитието на България не само като част от ЕС, но и на съседните държави на Балканите, които са по-слабо развити и са във фокуса на инициативата на Европейската година за развитие. "Трябва да се определи и кои са конкретните държави, върху които искаме да фокусираме своите политики", каза още Лиляна Павлова. По думите на министъра темата за развитието е изключително важна. "В глобалния свят, в който живеем, трябва да осъзнаем, че сме част от Европа, не само защото сме член на съюза. Трябва да сме солидарни и към страните около нас, които не са членки на ЕС, и с по-далечни страни, които също имат нужда от подкрепа. Имаме огромното предимство да бъдем двигател на Балканите и да подкрепим съседните държави", заяви Павлова. Тя допъли, че страната ни има много проекти за двустранно сътрудничество, които са важни за пограничните региони, но не винаги намират гласност и не винаги се знае достатъчно за тях. По отношение на въпроса защо страната ни трябва да подкрепи развитието на други държави, регионалният министър заяви, че в годините сме постигнали много. "През предприсъединителния период  получавахме много донорски програми, подкрепа и инициативи. Честно и справедливо е в знак на солидарност да направим същото за страните около нас – Сърбия, Македония, Албания, Косово, които имат желанието да са членове на съюза, каза Павлова. Сега ние можем да им кажем как извървяхме пътя към прехода в икономиката, как изградихме своя капацитет да управляваме програми и проекти, допълни тя. Според нея трябва да бъдат вложени усилия и чрез Министерството на външните работи да се засили двустранното сътрудничество", почерта Лиляна Павлова. Министър Павлова  коментира още, че България участва активно в програмите на ЕС за макрорегионално сътрудничество. Тя отбеляза, че до 2007 г. МРРБ е имало много програми за двустранно сътрудничество, не само с държави, които имат напредък, но и с такива, които имат нужда от подкрепа. "След присъединяването ни към ЕС се фокусирахме към усвояването на европейските фондове и програмите на съюза, а сътрудничеството с много други държави остана на заден план. През първата година от този мандат на правителството успяхме да възобновим част от  тези програми", каза тя и допълни, че е установено сериозно сътрудничество с Узбекистан, Казахстан и държави от Близкия Изток. "Полагаме усилия за сътрудничество и развитие на съвместни програми и с Балканските държави", допълни Лиляна Павлова.