Новини

Йорданка Фандъкова: София поема ясни ангажименти да продължи да работи за намаляване на вредните емисии

IMG_6098 „С присъединяването си към декларацията в Париж София поема ясен ангажимент да продължи да работи за намаляване на вредните емисии. Три са основните цели в декларацията, която приехме днес – намаляване на годишните емисии на парниковите газове, създаване на условия за използване на възобновяема енергия, привличане на зелени инвестиции и включване на гражданите“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва днес в Срещата на върха за климата на местните лидери в Париж. В събитието участват кметове,   представители на публичния, частния сектор и на гражданското общество. Срещата се председателства от Ан Идалго, кмет на Париж, президент на AIMF и съпрезидент на UCLG, и Майкъл Блумбърг, специален пратеник на ООН за градовете и климатичните промени. „София изпълнява мерки за намаляване на вредните емисии от 2012 година. Общината реализира вече конкретни проекти в областта на околната среда - изграждането на завода за преработка на отпадъците, развитието на столичното метро , модернизиране на градския транспорт и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в общинските сгради. Припомни още кметът Фандъкова. В резултат на усилията ни през последната година емисиите на въглероден оксид в София не надвишават средно-годишните норми.“, припомни кметът Фандъкова. През следващата година Столичната община ще продължи зелените политики в областта на транспорта . Започва изграждане на третата линия на метрото , с която спестените вредни емисии в града ще станат 90 хиляди тона на година, а трафикът ще намелее с около 20 процента. През 2016 година ще продължи подмяната на автопарка като предстои закупуването на нови 110 единични автобуса, чиито двигатели да отговарят на стандарт Евро 6. София подготвя и проект за отдаване под наем за велосипеди. „Имаме разработени проекти за енергийна ефективност в 24 училища и детски градини, за които ще кандидатстваме по ОПРР и два проекта  за енергийна ефективност  в 14 общински сгради. Проектите включват и подмяна на  отоплителните системи в тези 14 сгради – от използване на твърдо гориво към еко-пелети, с което се очаква да бъдат спестени емисии въглероден оксид над 4200 тона годишно“, каза още Йорданка Фандъкова. Столичната община ще реализира и конкретни проекти за намаляване на използването на твърди горива за отопление. Единият проект е за инсталация за производство на еко-пелети, а вторият – за поставяне на филтри на комините на  частни сгради, които се отопляват на твърдо гориво. Разработваме инсталацията, която да произвежда топлинна енергия чрез оползотворяване на РДФ горивото. Ефектът от нея е  намаление с 10 % на необходимостта от газ. Подготвили сме и проект за нова инсталация, която да произвежда компост за земеделието и   електроенергия от утайките  в пречиствателната  станция за водата на София. В последните години реализираме първите големи проекти за рекултивация на стари депа за отпадъци, които се превръщат в зелени зони. Това са ключови проекти за екологичната  сигурност на града. Разработихме и проект  за производство на електроенергия от сметищния газ (в Суходол), с който намаляваме парниковите газове в атмосферата, каза още кметът Фандъкова.