Новини

Кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм на Министерството на туризма е достигнала до над 2 млн. души и е довела до ръст на пътуванията в страната

Проведената кампания за насърчаване на вътрешния туризъм на Министерството на туризма е достигнала планирания обхват от над 2 млн. души и е допринесла за диверсификацията на пътуванията по сезони иповишаване информираността за България като целогодишна туристическа дестинация. Това показва окончателният доклад на екипа за изпълнение на проекта, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., който бе представен днес. Оценката на ефикасността на кампанията е направена от агенция ЕСТАТ, които също презентираха данните от проведените изследвания. Над 300 хил. души са посетили поне един от обектите, включени в обхвата на кампанията, а сред косвените резултати от нея е и регистрираното увеличение на почивалите в страната българи, които запоследните 12 месеца достигат повече от 3 млн. души. Кампанията е повишила и информираността за 50-те малко познати туристически обекта (ръст от над 14%) и е провокирала интерес към конкретни дестинации в България – делът на българите с намерение за почивка, които имат интерес към конкретни дестинации нараства до 62% (ръст от 4%). Кампанията има и видим принос и в диверсификацията на търсенето по сезони – броят на лицата, пътували в страната в неактивните сезони в последните 12 месеца нараства. Също така, по данни на НСИ, в периода на кампанията, нараства и броят на нощувките, осъществени от българи. Налице е и трайно положително отношение към страната като туристическа дестинация и кампанията е повлияла върху намеренията за пътуване в България в следващите 12 месеца. Реализираните дейности по проекта се финансират по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Общата му стойност е около 3 млн. лв., като за същинската кампания са инвестирани около 2 млн. лв. Изпълнението на проекта през годините е било забавено, като в края на 2014 г. екипът на Министерството на туризма ускори всички процедури, за да го реализира и за да не допусне загуба на европейското финансиране. Изпълнението на комуникационната кампания протече в рамките на 8 месеца, в периода януари 2015 – август 2015 година. Проектът обхваща дейности за насърчаване дела на българските туристи на вътрешния пазар, намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма и по-равномерното разпределение на ползите от туристическата дейност. Проектът е от третия програмен период на ОП „Регионално развитие“ и е продължение на проекта „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България“ от първия й период. Осъществената рекламна кампания включваредица компоненти – телевизионни предавания, рубрики, клипове, публикации в медиите, външна и интернет реклама. В кампанията са използвани само националните телевизии, ав интернет са постигнати над 7 млн. импресии.