Новини

ВКС преотстъпва свои зали на Софийския градски съд

Върховният касационен съд реши да преотстъпи на Софийския градски съд част от залите си, намиращи се в столичната Съдебна палата. Решевиено е провокирано от нуждата да бъде гарантирано нормалното протичане на работния процес в СГС, съобщава ВКС. Чрез преотстъпването на шест от залите на ВКС в сградата ще бъдат обезпечени със съдебни зали насрочените от съдебните състави открити съдебни заседания. За целта ВКС ще оптимизира графика на заседанията на върховните съдии. „След съгласуване на планираните заседания на двете съдилища бе изработен график за дните в седмицата, през които съдебните състави на Софийския градски съд ще могат да заседават в шест от залите на ВКС“, съобщава върховната инстанция. Чрез оптимизирането на работата съдиите от СГС ще могат да насрочват заседания за много по-близки дати през 2016 г.