Новини

Удължава се срока за подаване на документи за концесията на Централна минерална баня „Банкя”

От пресцентъра на Столичната община съобщиха, че срокът за получаване на оферти за участие в процедурата за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр.Банкя, се удължава до 17.00 часа на 25.01.2016 г. Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 20.01.2016 г., включително, по следния начин: - В район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, ет. 3, стая № 301 всеки работен ден, след представен документ за закупена документация. - На ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.