Новини

ЧЕЗ приключи профилактиката на 5000 свои съоръжения

ЧЕЗ Разпределение България приключи годишната планова профилактика на съоръженията си. Проверките и ремонтните дейности започнаха през май и в техните рамки бяха обхванати над 5000 трафопоста на компанията. Компанията реконструира 24 електропровода в района на столицата. Профилактиката се извърши с цел подобряване на състоянието на съоръженията и спазване на нормативните изисквания за експлоатация и поддържане на мрежата. "Чрез извършените дейности качеството на доставяната електроенергия ще бъде подобрено и прекъсванията на електрозахранването ще намалеят“, каза Виктор Станчев - Директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България. Съоръженията за доставка на електроенергия са в непрекъснат 24-часов режим на работа и поддържането им в пълна техническа изправност е задължително условие за осигуряване на оптималните им експлоатационни свойства. По време на профилактиката се преглеждат съоръженията на компанията, а резултатите от проверките се анализират и се определят необходимите видове дейности и ремонти, както и техниката, нуждаеща се от рехабилитация. Всички повредени съоръжения се подменят.