Новини

Финансово стабилизиране, диверсификация на доставките и пълна либерализация на пазара са сред основните приоритети в енергетиката

През седмицата ще бъде анализиран докладът на Световната банка, в който се предлагат модели за либерализация на енергийния ни пазар

222 2 2 2 Финансово стабилизиране на сектора, диверсифициране на доставките, пълна либерализация на енергийния пазар, защина на българските потребители и развитие на местния добив. Тези приоритети са основните за българската енергетика, обяви в понеделник министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов тя откри форума „Година на реформи в енергетиката. Каква е посоката?“. Отминаващата 2015 г. Теменужка Петкова определя като изключително важна заради извършването на сериозни реформи в направлявания от нея сектор и две промени в Закона за енергетиката. Нормативната промяна от март „начерта основният път, по който трябва да се развива българската енергетика.“, смята министърът, пояснявайки, че целта е била да се свие дефицитът в НЕК. Възможността КЕВР да бъде отделена от изпълнителната влас също е важна промяна според Петкова. Това според нея е гарант за обективнотстта и професионализма на взетите от КЕВР решения. Изваждането от енергийния микс на Топлоелектрическите централи, които произвеждат електрическа енергия по неефективен начин и въвеждането на финансов контрол във всички енергийни предприятия, са други важни промяни, смята Петкова. Дефицитът в НЕК е 3.7 млрд. лв. Създаването на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и изменениета на нормативната уредба от юли е другата много важна промяна през годината, смята Петкова. Създаването на фонда според нея дава възможност НЕК да бъде дофинансирана от приход от вноска от производителите на електроенергия. Тази вноска е предназначена да компенсира невъзстановените разходи в НЕК. В момента дефицитът в НЕК е 3.7 млрд. лв. От тях 2.3 млрд. лв. са от невъзстановени разходи по инвестиционните проекти АЕЦ „Белене“ и „Цанков камък“. Останалите разходи са от натрупани през годините тарифни дефицити. Загубата на НЕК към 30 септември 2014 г. е била 324 млн. лв.; сега е 218 млн. лв. Предприетите мерки започват да дават положителни резултати, смята министърът. От началото на 2016 г. предстои пълна либерализация на електроенергийния пазар, напомни Петкова, според която въвеждането на стъпката трябва да бъде максимално успешно. „Сключихме договор със Световната банка, за да се предложат няколко модела за това, обяви министърът. Очаква се скоро докладът на експертите от Световната банка да се анализира, за да бъде избран най-добрият модел за страната ни. По отношение на диверсификацията, най-важно за страната е изграждането на междусистемната свързаност със съседите на България. Основен приоритет ще бъде изграждането на интерконекторна връзка с Гърция. На 10 декември ще бъде подписано инвестиционното решение за изграждане на тази връзка. Работи се активно по интерконектора с Румъния, който трябва да бъде готов през 2016 г. Страната ни е постигнала напредък и по въпроса с интерконектора със Сърбия постигнахме напредък; за него вече е разработена пътна карта. Петкова се надява тази връзка да бъде финализирана до 2018 г. Управлението на енергетиката е довела до финансовата й дестабилизация Години наред енергийният сектор е бил упхравляван па начин, довел до финансовото му дестабилизиране, признават участниците във форума чрез разпространена писмена декларация. Загубите на НЕК са резултат на редица фактори, сред които недоказали ефективността си стартирали нови инвестиционни прокти с публични средства. Освен това „Целенасочено бе провеждана погрешна социална политика с поддържане на необосновано ниски цени не електроенергията и топлоенергията, което и крайните потребители оцуняват като евтин и рисков PR...“, е един от посочени фактори. Отчетено е и блокирането на ключови проекти, които биха помогнали за диверсификацията на пазара и за сигурността на пазара. Извънплановото включване на много възобновяеми източници и изкупуването на електроенергия от скъпи и неефективни централи също е посочен като фактор за загубите на НЕК. Сред мерките за разрешаване на проблема, предложени в декларацията е да се анализират и въведат защитни мерки за повинижаване на степента на уязвимост на критични елементи на енергийната инфраструктура в условията на нарастващи заплахи от терористични заплахи. Подкрепено е и предложението за „Българска парламентарна инициатива за Регионален енергиен съюз“. Предлага се и изготвяне и прилагане на 10 – годишен план за развитие на мрежите за газ и електроенергия като българска регионална инициатива за Югоизточна Европа. Декларацията е адресирана до председателя на НС Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов, заместникът му Томислав Дончев, председателя на Комисията по енергетика в НС Делян Добрев и енергийния министър Теменужка Петкова. 2015 г. – начало на съществените реформи През 2015 г. се даде начало на съществена реформа в енергетиката и всички нейни сегменти, каза председателят на КЕВР Иван Иванов.Според него от заложените промени, засягащи КЕВР не е осъществена единствено финансовата независимост на регулатора. “Финансовата независимост би дала възможност регулаторът да отговори пълноценно на всички нови функции, които му се възлагат с промените в закона“, смята той. Той информира, че за октомври НЕК излиза с повече от 14.5 млн. лв. печалба.